Den fransk-norske fotograf Philippe Mérie har gennem mange år haft base i København, hvor han med kommerciel og kunstnerisk succes har drevet et fotostudie, der har dannet ramme om utallige nytænkende og kreative projekter. Philippe Méries passion for kunst har længe resulteret i en konstant afsøgning af grænser mellem fotografi og malerkunst.

Philippe Mérie er opvokset i Frankrig, Indonesien, Norge og Danmark. Uddannet som fotograf hos Jørn Freddie i København og Aldo Léfere i Paris. Indgik længerevarende samarbejde med fotograf Søren Saabye i Studiestræde, København inden opstart af eget studie i Nyhavn fra 1980 med kunder som Hennes & Mauritz, Levi ́s, Carlsberg, Sony, Virgin, CocaCola, Tivoli, Det Kgl. Teater, Saga Furs, Great Greenland, Arcadia Group, Marks and Spencer, Elle, Moda, La Photografia m.fl. Har modtaget flere priser, bl.a. Auroraprisen i 1990 (Danmark) samt Guldblyanten i 1993 (Norge). I 2010 nomineret af tidsskriftet American Photo som en af verdens ti bedste annoncer for IKEA kampagne. Nomineret i samme kategori i 2011 for Mercedes Benz kampagne.

Philippe Mérie har sideløbende med sin kommercielle karriere beskæftiget sig med fotografisk kunst. Udstillede i 1996 på Krasnapolsky i København, Det Kongelige Bibliotek købte efterfølgende en del af værkerne. Desuden udstillet på Fotografisk Center, København, samt udgivet storformat avis ”Zeitgeist” i begrænset oplag med egne fotografiske værker. Er stærkt inspireret af det mytiske univers med amazonen som gennemgående figur. Har beskæftiget sig med en række genrer inkl. bl.a. dadaisme og fiktion, hvorunder værket Sin City opstod som epos over Frank Millers tegneserie af samme navn. I 2013 blev et billede fra dette værk udvalgt som værende blandt de bedste i kategorien ”Nudity” af Saatchi & Saatchi. Philippe Merie arbejder i dag primært med egne kunstneriske projekter, men løser fortsat opgaver med kunstnerisk indhold indenfor mode, film og teater, senest for den Jyske Opera.

For yderligere info: www.philippemerie.com
Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


The French-Norwegian photographer Philippe Mérie has been based in Copenhagen, where he has run a photo studio, which has been the center of numerous innovative and creative projects resulting in great commercial and artistical succes. His ongoing passion for art has resulted in a constant search for the boundaries between photography and the art of painting.

Philippe Mérie was born in Paris, grew up in France, Indonesia, Norway and Denmark. Trained as a photographer at Jørn Freddie, Copenhagen and Aldo Léfere, Paris, he teamed up with photographer Søren Saabye before founding his own studio in Copenhagen 1980 working for companies like Hennes & Mauritz, Levi ́s, Carlsberg, Sony, Virgin, CocaCola, Tivoli, The Royal Danish Theatre, Saga Furs, Great Greenland, Arcadia Group, Marks and Spencer, Elle, Moda, La Photografia among other. He has received several awards for his work including the Aurora Award 1990 and The Golden Pencil 1993. In 2010 nominated by the magazine American Photo as one of the worlds ten best advertisements for an IKEA campaign. Nominated in the same category 2011 for a Mercedes Benz campaign.

Parallel to his commercial career Philippe Mérie has been occupied with photographic artwork. In 1996 he exhibited his work at The Krasnapolsky, Copenhagen. Subsequently, the Royal Danish Library acquired part of his work. Furthermore he has exhibited his work at Fotografisk Center, Copenhagen and released a limited edition paper ”Zeitgeist” displaying his work. He contnue to be strongly inspired by a mythical universe with the amazon as a main figure and has worked with several genres including dadaism and fiction, during which the work Sin City came about as an epos of the comic strip by Frank Miller. In 2013 a picture from this work was chosen as one of the best in the category ”Nudity” by Saatchi and Saatchi. Currently Philippe Mérie is primarily occupied in performing his artwork but from time to time he is still engaged with artistical assignments commercially for film and theatre, recently for the Danish National Opera.

Further information: www.philippemerie.com
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Save

Save